Våra Villkor & villkor

Vabooses användarvillkor

Välkommen till Vaboose hemsida termer och villkor för användning. DESSA villkor ("villkoren") reglerar Vaboose ("webbplatsen"). Vänligen läs dessa villkor och se till att du har förstått dem. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen användning av webbplatsen omedelbart upphöra.

 1. Definitioner

  "Vaboose" betyder Rhema Studio Ltd, ett bolag registrerat i England med företaget nummer 8279997

  "Logga in" : varje metod för registrering av Vaboose vilket gör att en användare ska få tillgång till vissa delar av hemsidan från tid till annan görs tillgängliga för sådana användare;

  Användare : varje person som besöker eller använder webbplatsen;

  "Användarinnehåll" innebär all feedback, länk, kommentar eller annat material av vilken beskaffenhet som lämnas in av en användare att visas på webbplatsen.

 2. Vaboose

  1. Webbplatsen ägs och förvaltas av Rhema Studio Ltd alla uppgifter som lämnas på webbplatsen hanteras av Rhema Studio Ltd
 3. Användning av webbplatsen

  1. Genom att besöka webbplatsen garanterar du att du har rätt, befogenhet och förmåga att ingå och vara bunden av dessa villkor och att du accepterar att vara bunden av dessa villkor utan dröjsmål.
  2. I händelse av att Vaboose, i eget gottfinnande, anser att du gör något olagligt och/eller obehörig användning av webbplatsen och/eller din användning av webbplatsen är i strid med dessa villkor, Vaboose förbehåller sig rätten att vidta någon åtgärd som den finner nödvändiga, inklusive avslutas utan varsel din användning av webbplatsen och olaglig användning, inleda rättsliga förfaranden.
  3. Vaboose kan avbryta webbplatsen när som helst och för vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till reparationer, planerat underhåll eller uppgraderingar, och skall inte vara ansvariga gentemot dig för någon sådan suspension.
  4. Vaboose förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen eller att avbryta någon aspekt eller funktionen på webbplatsen utan att meddela användare.
  5. Dessa villkor regleras användningen av webbplatsen av oregistrerade användare. Sådana användare får inte använda webbplatsen eller någon del därav i samband med alla kommersiella företag, annat än som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor eller andra villkor överenskomna skriftliga Vaboose.
 4. Användarregistrering och användarinnehåll

  1. För att registrera för webbplatsens nyhetsbrev, kommer du att behöva registrera din e-postadress.
  2. Du kan registrera dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka in deras emailadress på någon av tecknet upp lådor innehöll hela webbplatsen eller via vår förbrukaren registreringen sida. Genom att ge din e-postadress godkänner du att få regelbundna nyhetsbrev e-post från Vaboose.
  3. Du kan avanmäla dig från att ta emot vårt nyhetsbrev genom att klicka på "Unsubscribe" länken presenterat inom vart och ett av våra nyhetsbrev. Mottagare kan du redigera sin personliga information eller hantera prenumerationer på nyhetsbrev genom att uppdatera sin information inom sin användarprofil.
  4. Oavsett om du registrerar dina uppgifter på Vaboose eller inte, uppmuntras något förbrukaren vem känner att något bidrag från användare av en annan användare är stötande att kontakt Vaboose hjälp vår online kontaktformulär. Vaboose kommer att granska det relevant meddelandet så snart som möjligt och kommer att vidta sådana åtgärder som den anser nödvändiga, om någon.
  5. Se vår integritetspolicy för mer information om hur dina uppgifter används.
 5. Sikt och uppsägning

  1. Dessa villkor kommer att förbli i full kraft och effekt medan du är en oregistrerad användare av webbplatsen.
  2. Vaboose kan, när som helst och av någon anledning, säga upp dessa villkor med er och neka dig tillgång till webbplatsen.
  3. Vid uppsägning av dessa termer av någon anledning, måste du inte försöker använda webbplatsen.
  4. Avsnitt 4 till 9 inclusive skall överleva uppsägning av dessa termer av någon anledning, och skall vara giltiga och verkställbara mot dig.
 6. Vaboose immateriella

  1. Annat än i samband med länkar till tredje parts webbplatser och icke-exklusiv kupongkoder, Vaboose äger eller har tillstånd att använda okej, titel och intresse i och på webbplatsen, inklusive utan begränsning upphovsrätt och andra immateriella rättigheter däri. Del av innehållet produceras helt eller delvis på licens från, och bygger helt eller delvis från upphovsrättsligt skyddat material med börsnoterade handlaren. Dessa villkor skall inte tolkas så för att förmedla titel till eller ägande av webbsidan eller data som finns där för alla användare. Alla rättigheter till hemsidan inte uttryckligen beviljats användare är reserverade av Vaboose.
  2. Du beviljas en icke-överförbar, icke-exklusiv, royalty-fri, återkallelig licens att visa och skriva ut innehåll på webbplatsen för personligt bruk endast.
  3. Du är uttryckligen förbjuden:
   1. reproducera, kopiera, redigera, överföra, uppladdning eller införliva i annat material någon av webbplatsen; och
   2. att ta bort, ändra, ändra eller använda några registrerade eller oregistrerade varumärken/logotyper ägs av Vaboose, och gör något som kan ses att ta otillbörlig fördel av anseendet och goodwill för Vaboose eller kan betraktas som en överträdelse av någon av de immateriella rättigheterna ägs eller licensieras till Vaboose, utan första få skriftligt tillstånd från Vaboose.
 7. Garantier och skulder

  1. Vaboose ger användare med åtkomst till webbplatsen gratis och, i den utsträckning som lagen tillåter, Vaboose skall inte vara ansvarig för förlust, skada eller skada av något slag som orsakats helt eller delvis av användning av webbplatsen eller den information som föreskrivs eller av någon misslyckande, försening, avbrott eller annat tillhandahållande av webbplatsen eller den information som föreskrivs , eller av Vaboose's underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt dessa villkor.
  2. 7.1.1, kupongkoder tillhandahålls till Vaboose av 3: e part och Vaboose kan inte garantera att koderna är giltiga. Du rekommenderas att kontrollera alla rabatter har tillämpats före begå några inköp.
  3. Under inga omständigheter skall Vaboose vara ansvariga för några speciella, indirekta, tillfälliga eller därav följande skador, inklusive förlust av vinst och goodwill, business eller business fördel.
  4. Informationen på webbplatsen av Vaboose är avsedd endast som information och utgör inte rådgivning. Därför, det måste inte åberopas för att hjälpa till att göra eller avstå från att fatta beslut, eller att bistå vid besluten om ett handlingssätt.
  5. Om webbplatsen eller något bidrag från användare innehåller visningar, åsikter, råd och rekommendationer, dessa synpunkter, åsikter, råd och rekommendationer godkänts inte av Vaboose och till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag, Vaboose skall inte vara ansvarig på grund av den precision, ärekränkande natur, fullständighet, aktualitet eller annars sådana åsikter, synpunkter, råd och rekommendationer.
  6. Materialet på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick", utan några villkor, garantier eller andra villkor av något slag.
  7. Den utsträckning som lagen tillåter, Vaboose utesluter uttryckligen alla representationer, garantier, skyldigheter och ansvar i samband med hemsidan eller annan tredje parts webbplatser, och informationen som föreskrivs.
  8. Länkar till tredje parts webbplatser och företag kan visas på hemsidan. Sådana tredje parts webbplatser är inte Vaboose och Vaboose ansvar tar inget ansvar för tillgänglighet, lämplighet, tillförlitlighet eller innehållet i sådana tredje parts webbplatser och stödjer inte nödvändigtvis de åsikter som uttrycks inom dem.
 8. Dataskydd och sekretesspolicy

  1. Vaboose är förpliktigad att skydda (i) privatlivet för användarna. och (ii) sekretessen för den information som den användare som använder webbplatsen. %S är dock inte kunna kontrollera användningen av tredje part av någon information på webbplatsen.
  2. Vaboose förbehåller sig rätten att samla in uppgifter om användningen av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till insamling och användning av denna information av Vaboose i enlighet med våra Data Protection and Privacy Policy.
 9. De allmänna

  1. Du kan skriva ut och spara en kopia av dessa villkor, som utgör hela avtalet mellan dig och Vaboose och ersätter andra meddelanden eller reklam med avseende på webbplatsen.
  2. Dessa villkor kan endast modifieras med skriftligt förhandstillstånd för % s. Vaboose kan ändra eller ändra dessa villkor när som helst med omedelbar verkan och utan förvarning. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter sådan ändring, anses du ha accepterat ändring av dessa villkor.
  3. Dessa villkor och deras resultat skall regleras av och tolkas enligt lagarna i England och Wales och parterna överlämna härmed till den exklusiva behörigheten för domstolar i England och Wales.
  4. Du ska uppfylla alla utländska och lokala lagar och bestämmelser som gäller för din användning av webbplatsen i vilket land du befinner dig fysiskt, inklusive utan begränsning, konsumenträtt, exportkontrollagar och förordningar.
  5. Du samtycker till att på grund av den unika karaktären av webbplatsen och Vaboose's patentskyddade rättigheter däri, ett tydligt brott mot dessa villkor du skadar irreparably Vaboose och skadestånd skulle vara otillräcklig ersättning. Därför godkänner du att Vaboose skall ha rätt att preliminära och permanent förelägganden, som bestäms av varje domstol behörig domstol att verkställa bestämmelserna i dessa villkor.
  6. Om någon bestämmelse i dessa villkor förklaras ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, kommer att resten av dessa villkor vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts av gällande lag. I sådana fall kan parterna enas om att göra sitt bästa för att ersätta det ogiltiga eller ogenomförbara villkoret av en bestämmelse som, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, uppnår de ändamål som avses under det ogiltiga eller ogenomförbara villkoret.
  7. Någon misslyckande av någon part dessa villkor att genomdriva när som helst någon sikt eller tillstånd enligt dessa villkor inte anses ett uppgivande av partens rätt därefter att genomföra varje term och villkora av dessa villkor.
  8. Varken part kommer att ansvara för förseningar till följd av omständigheter utanför rimlig kontroll av sådan part, förutsatt att den oreglerade parten använder rimliga ansträngningar för att undvika eller ta bort sådan orsakerna till avtalsbrott och fortsätter prestanda härunder med rimlig avsändande när sådana orsaker tas bort.
  9. Inget i dessa villkor skall ge, direkt eller indirekt, tredje part någon verkställbar fördel eller någon rätt att vidta åtgärder mot Vaboose och sådan tredje part skall inte ha rätt att genomdriva något villkor i dessa villkor mot Vaboose.
  10. Om du känner att något material som finns på webbplatsen är kränkande, stötande eller potentiellt ärekränkande vänligen kontakta Vaboose genom vår kontaktsida med fullständiga uppgifter om arten av ditt klagomål och de material som klagomålet avser.